HACCP
Autor Administrator
Četvrtak, 02 Veljača 2012 16:26

HACCP u Sanitarnoj zaštiti

Izrađujemo i provodimo programe zaštite koji odgovaraju visokim standardima HACCP sustava koji propisuje Zakon o hrani (NN117/03), a čije uvođenje je obaveza do kraja 2007. godine. Tako postavljene mjere osiguravaju minimalno opterećenje okoliša otrovnim sredstvima uz maksimalne postignute rezultate kontrole štetnika.

Stručna ekipa procjenjuje, nakon uvida u stanje objekata i praksu njihovog korištenja, stvarnu razinu opasnosti od pojave neželjenih organizama, pronalazi i valorizira slabe točke u tehničkoj izvedenosti objekata, procjenjuje razinu potrebnih mjera/ promjena u praksi korištenja objekata te predlaže izmjene i tehničke nadogradnje kojima će se sanirati stanje do željene razine sigurnosti.

Na osnovi tlocrta Vaših prostora izrađuje se plan koji obuhvaća određivanje kritičnih kontrolnih točaka (KKT), postavljanje plastičnih, ključem osiguranih kutija koje onemogućuju prilaz svim neciljanim životinjama (psi, mačke, ptice), a isto tako osiguravaju da neće doći do kontaminacije proizvoda otrovom, redovitu mjesečnu kontrolu tih kutija, upisivanje svih promjena, korištenih otrova, te vođenje iscrpne evidencije o svemu što se radilo ( monitoring ). Na taj način Vi bi mogli u bilo kojoj situaciji dobiti uvid u tok procesa. Biološki je nemoguće istrijebiti sve štetočine, ali naš cilj je svesti ih na najmanju moguću mjeru. Problemu se po HACCP-u prilazi sistemski, prvo se procjenjuje razina infestacije, a ukoliko nema potrebe za primjenom otrova neće se ni koristiti sve dok ne dođe do značajne infestacije.

Ako do infestacije dođe obavljamo dezinsekciju otvorenih i zatvorenih prostora metodama vlažne aplikacije (klasična-ručnom prskalicom, motornim UV i strujnim ULV atomizatotorima), toplinskog zamagljivanja i zaprašivanja. Ukoliko je infestacija koncentrirana na malo područje ono se tretira primjenom gelova-mamaca, koji u malim dozama djeluju dugotrajno, lokalno i specifično. Deratizacija otvorenih i zatvorenih prostora obavlja se postavljanjem zatrovanih meka u plastične deratizacijske kutije koje su estetski prihvatljive, funkcionalne i onemogućuju uzimanje meka neciljanim životinjama.