usluge sanitarne zaštite

 

Dezinsekcija
Autor Administrator
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 02:10

Dezinsekcija je pojam koji označava skup mjera i postupaka kojima uništavamo te kontroliramo populaciju štetnih insekata. Dio je primjenjene entomologije, tj. nauke koja se bavi proučavanjem kukaca ili insekata.

Ovisno o mjestu pričinjavanja štete možemo razlikovati suzbijanje insekata u poljoprivredi , šumarstvu, skladištima, kućanstvima, veterini, higijeni i medicini.

U zoološkoj sistematici insekti pripadaju koljenu člankonožaca, jednoj od najvećih grupa u sistemu životinja.

Tijelo insekata je segmentirano tj. građeno od pojedinih segmenata (kolutića), i time ukazuje na svoje porijeklo od predaka koji su imali potpuno kolutičavu strukturu. Kod insekata je ta struktura samo djelomično vidljiva , a najuočljivija je na zatku. Kod insekata na tijelu postoje uvijek tri jasno međusobno odijeljena dijela i to: glava (caput), prsište (thorax) i zadak (abdomen). Kao i svi beskralježnjaci i insekti imaju vanjski skelet (eksoskelet), koji daje tijelu čvrstoću. Jednoslojna koža ili epiderma izlučila je na svojoj površini tzv. kutikulu, manje ili više čvrsti i elastični pokrov, koji pokriva cijelo tijelo. Kutikula nije na svim dijelovima tijela, niti u svim stadijima razvoja jednako razvijena. Kutikula je građena od hitina. Hitin je po svom kemijskom sastavu aminopolisaharid, vrlo otporan prema kemikalijama i vodi. Kutikula može biti vrlo različito građena i možemo slobodno reći da svaka vrsta insekata ima nešto drugačije građenu kutikulu.

Zatvorenih prostora - koju provodimo metodom vlažne aplikacije ručnim ili motornim prskalicama, te hladnim ili toplim zamagljivanjem (raspršivačima, zamagljivačima).

Otvorenih prostora - provodi se aplikacijom insekticida samo motornim prskalicama ili toplim zamagljivanjem posebnim uređajima za tu namjenu.


Toplo zamagljivanje provodi se uređajima:

 

pulsFOG – stacionarna i mobilna primjena

uređaj za zaštitu štetočina u komunalnoj higijeni, proizvodnim pogonima, skladištima, pukotinama, u skrivenim mjestima, gornjim slojevima hala, silosa …

Tehnika termičkog zamagljivanja je ekonomična i djelotvorna metoda suzbijanja letećih i puzavih prijenosnika bolesti (komarci, mušice i dr. štetnici).

Napomena: Uvođenjem nove tehnologije poslovanja poduzeća EKOCIJAN d.o.o., u cilju nam je što kvalitetnije, brže, učinkovitije, te sa što manje troškova provesti mjere DDD-a.


Mobilstar E/ER – stacionarna i mobilna primjena

Aerosolni raspršivač sa 4 taktnim benzinskim motorom, podesivim elektronskim daljinskim upravljačem, biranjem količine protoka rasprsivanja 1/km – sinhroniziran radarom

Područja primjene:
borba protiv razvijenih i nerazvijenih vektora u javnoj higijeni
borba protiv razvijenih i nerazvijenih štetnika i nametnika opasnih za zdravlje i higijenu u privatnom i industrijskom sektoru, kao u parkovima, rekreacionim centrima, vojnim objektima, na brodovima u lukama, na plažama, na željeznici, auto camp-ovima i dr.

Tehnike primjene:
Uređaj je konstruiran za 3 različite tehnike primjene. Kapljice, koje se razlikuju u veličini, spektru i strujanju, mogu se regulirati promjenom količine i brzine zraka i količine protoka


 

Ažurirano: Petak, 20 Siječanj 2012 10:29