Ekocijan d.o.o., dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

usluge sanitarne zaštite

 

Novi proizvodi

cham 1x2 - white.jpg.jpg
Dezinfekcija
Autor Administrator
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 16:14

Pod pojmom dezinfekcije, podrazumijevaju se svi postupci i radnje koje poduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili zaraznosti. To su svi postupci smanjenja virulencije, uklanjanja ili potpunog uništavanja klica (mikroorganizama), uzro?nika zaraznih bolesti na tijelu, u vodi, u hrani, na predmetima ili u prostorijama da bi se sprije?io nastanak ili širenje zaraznih bolesti.
Prvi korijeni ne svjesne dezinfekcije mogu se na?i i u zapisima iz daleke prošlosti. Kao npr. mumificiranje leševa u starom Egiptu.
Dezinfekciju provodimo metodama prskanja, orosavanja i aerosolima te koristimo posebne ure?aje za tu namjenu. Naši preparati inaktiviraju viruse, bakterije, spore, mikoplazme, uzro?nike tuberkuloze, gljivice te mnoge druge uzro?nike zaraznih bolesti.

Dezinfekcija kroz povijest

Teško je i nezahvalno re?i kada je provedena prva dezinfekcija, no stoji ?injenica da ?ovjek od svog postanka primjenjuje neke metode, ili bolje re?i navike, koje zapravo spadaju u dezinfekciju. Po toj logici, prvo pranje ruku, lica ili tijela, možemo svrstati u prve primjere dezinfekcije u povijesti ?ovje?anstva. I ovdje se može re?i da iskustvo dolazi ?esto prije samih nau?nih spoznaja.

Tako je poznato da su stari Perzijanci pili vodu iz bakrenih posuda, iako im sigurno nije bilo poznato oligodinamsko djelovanje bakra koje u relativno kratkom roku uništava klice.
U petom vijeku prije naše ere preporu?ivalo se paljenje vatre oko gradova da bi se sprije?ilo prodiranje kuge.
U Bibliji se nalaze podaci o karanteni te pranju i ?iš?enju naro?ito onih ku?a gdje su boravile zaražene osobe.

Dezinfekcija je u toku svog razvoja napredovala zajedno s napretkom bakteriologije, kemije i tehnike i imala je veliko zna?enje u spre?avanju širenja epidemija zaraznih bolesti.

Otkri?em antibiotika stvara se zabluda da je došao kraj zaraznim bolestima i po?inje se polako zanemarivati profilakti?ka dezinfekcija u svakodnevnom životu. Danas se zna da se na antibiotike javlja rezinstencija i spre?avanje i lije?enje zaraznih bolesti nije više tako efikasno kao kod samog otkri?a antibiotika.

Metode dezinfekcije

Dezinfekciju provodimo kemijskim sredstvima - dezinficijensima i to metodama:

 

- PRSKANJA

- površine, predmeti
Metoda izbora za obradu raznih površina koje se želi o?istiti ili su o?iš?ene. Kapi u prskanju su velike i dobro pokrivaju željenu površinu. Koristi se ru?na prskalica pod pritiskom.

 

- OROŠAVANJE

- prostori i horizontalne površine u prostoru
Metoda izbora za obradu prostora u koje se nemože u?i. Distribuirane kapi imaju mo? lebdenja i polaganog sedimentiranja na horizontalne površine.Koristi se motorna prskalica. Za metodu dezinfekcije orošavanjem koristi se ure?aj pulsFOG.

 

- AEROSOLI

- prostori i površine
Metoda izbora za završnu dezinfekciju prostora u kojem su provedene sve ostale mjere dezinfekcije. Uba?eni aerosoli u potpunosti ispunjavaju prostor i imaju kontakt sa svim površinama. Sedimentiraju i dodatno vlaže sve horizontalne površine.
Ovisno o na?inu nastajanja, govorimo o:
suhim aerosolima - dimovi
mokrim aerosolima - kapljice (prskanje ULV)
- pare
 

Dezinficijens

Dezinficijens je kemijski spoj ili sredstvo kojim provodimo dezinfekciju.Koristimo sredstva vrhunske kvalitete, te za zdravlje ljudi i životinja, potpuno bezopasne. Naši preparati ujedinjuju antimikrobno i deterdžentno djelovanje benzalkonij klorida s antimikrobnim i posebno antivirusnim i dezodorantmin djelovanjem glutaraldehida i glioksala. Zajedni?ko djelovanje sastojaka preparata rezultira baktericidnim (bakterije), tuberkulocidnim (uzro?nik tuberkuloze), sporocidnim (spore), mikoplazmacidnim (mikoplazme), fungicidnim (gljivice) i osobito virucidnim (virusi) u?inkom.

Važnost dezinfekcije

Spre?avanje nastanka i širenja zaraznih bolesti.

AĹľurirano: Petak, 20 SijeÄŤanj 2012 10:27