usluge sanitarne zaštite

 

Deratizacija
Autor Administrator
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 00:15

Svrha je obvezatne sustavne deratizacije da suvremenim postupcima primjene raticida, svede populaciju štakora na nivo podnošljivosti, tj. na razinu kada glodavci neće predstavljati veću opasnost za zdravlje građana, u kojem se slučaju bitno smanjuju ekonomskašteta koju čine glodavci.


Deratizacija zatvorenih prostora

provodi se postavljanjem zatrovanih meka (antikoagulanata rodenticida na koje nije razvijena rezistencija) u deratizacijske kutije koje su posebno označene, te sprečavaju rasipanje i kvarenje, a i onemogućuju domaćim životinjama uzimanje meke.


Deratizacija otvorenih prostora

provodi se postavljanjem zatrovanih meka i prašiva u rupe i kanale u kojim se glodavci kreću.

Ažurirano: Srijeda, 04 Siječanj 2012 18:48